Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse kinderopvang vindt plaats in de school zelf door de ‘vzw Kinderopvang Turnhout’, een kinderopvangdienst onder de verantwoordelijkheid van de stad Turnhout.

Deze opvang wordt aangeboden iedere werkdag van 07.00 uur tot 08.10 uur ’s morgens en van 15.45 uur tot 19.00 uur ’s avonds. Het kwartier voor en het kwartier na schooltijd horen tot de opdracht van ons onderwijzend personeel.

Op woensdagnamiddag is er opvang van 12.20 uur tot 13.00 uur. Kinderen die langer moeten nablijven, worden met de bus opgehaald en naar een andere locatie gebracht. Dit wordt vooraf gemeld aan de ouders.

Voor een kind naar de opvang kan, moet het geregistreerd worden.

U kunt hiervoor contact opnemen met de vzw Kinderopvang Turnhout via het telefoonnummer 014 420969 of via e-mail kinderopvang@turnhout.be. De dienst bezorgt u een code om online opvang te plannen. Bij een eerste inschrijving wordt éénmalig een strookje van het ziekenfonds gevraagd.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Een kind moet ingeschreven zijn, vooraleer het in de opvang toegelaten wordt. Daarbij moet u uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de week die volgt, laten weten wanneer uw kind de volgende week in de opvang zal blijven. Onvoorziene werkomstandigheden kan u doorgeven aan de vzw Kinderopvang Turnhout op het nummer 014 420969.

Vooraf melden is noodzakelijk, omdat het aantal begeleidsters aangepast wordt aan het aantal ingeschreven kinderen. Dit wordt door de regelgeving voorgeschreven en heeft te maken met de verzekering van de kinderen en de verantwoordelijkheid.

Op schoolvrije dagen van de scholen in Turnhout is minstens één locatie van vzw Kinderopvang Turnhout geopend van 7.00 tot 19.00 uur onder voorbehoud dat er minstens 10 kinderen tijdig ingeschreven zijn.

Er worden allerlei activiteiten aangeboden. Kinderen van de lagere school mogen hun huiswerk maken, maar dit gebeurt uit vrije wil. Echte studiebegeleiding wordt niet voorzien.

De kostprijs voor de kinderopvang wordt door de stad Turnhout vastgelegd. Je ontvangt maandelijks een factuur via de post om voor de opvang te betalen.

Van de ouders wordt verwacht dat ze de kinderen in de opvang binnenbrengen en ophalen.